Lääkäri Markku Hynninen

Lääkäri Markku Hynninen

Lääkärinpalkkiohinnasto, voimassa toistaiseksi

Yksityispotilaalta käteisellä tai laskulla perittävät palkkiot

Lääkärinpalkkio muodostuu aikaperusteisesta vastaanotto-, kotikäynti-, lääkärintodistus-, vaativien toimenpiteiden, tutkimus-, puhelimitse annetun hoito-ohjeen tai reseptin uudistamisen sekä poikkeavan käyntiajan palkkiosta.

Yleensä lääkäri perii joko aikaperusteisen vastaanotto- tai vaativien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden mukaisen palkkion. Aikaperusteiseen vastaanottopalkkioon voi tarvittaessa liittyä myös tutkimuspalkkio lääkärin itse suorittamista laboratorio- ja röntgentutkimuksista.

Lääkärinpalkkion lisäksi lääkärikeskus voi periä poliklinikka- tai laitosmaksua tai muita korvauksia lääkärikeskukselle aiheutuvista kuluista.

Vastaanottokäynnit

Ensimmäinen tai ensimmäistä vastaava käynti saman sairauden takia:

• Enintään 20 minuuttia
46,90 €
• Enintään 30 minuuttia
69,60 €
• Enintään 45 minuuttia
98,60 €
• Enintään 60 minuuttia
138,60 €

Muu kuin ensimmäinen tai ensimmäistä vastaava käynti saman sairauden takia, enintään 10 min:

• Enintään 10 minuuttia
36,00 €

Kotikäynnit

• Enintään 60 minuuttia
138,60 €
• Yli 60 minuuttia, korotus alkavalta 15 minuutilta
30,00 €

Mikäli kotikäynnillä tutkitaan useampia potilaita, peritään ensimmäiseltä veloitus kotikäyntitaksan mukaan ja muilta kuten potilaan käynnistä lääkärin vastaanotolla. Matkakulut veloitetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan (esim. taksikuitit).

Lääkärintodistukset ja lääkärinlausunnot (sisältää vastaanottokäynnin)

• Ajokorttitodistus, tavallinen
55,00 €
• Ajokorttitodistus, vaativa
100,00-150,00 €
• T-todistus työpaikkaa tai opiskelua varten
55,00 €
• Todistus asevelvollisuusviranomaisille
55,00 €
• Merimieslääkärintodistus
80,00-100,00 €
• Sukelluslääkärintodistus
67,00 €

Muut todistukset

• Yksinkertainen todistus
13,00 €
• Perusteellisempi lausunto
Aikaperusteinen veloitus laajuudesta ja vaativuudesta riippuen

Poikkeavan käyntiajan korotus

• Arkipäivänä klo 21-7
100 %
• Lauantaina ja aattopäivänä klo 18-7
100 %
• Sunnuntaina, pyhä- ja juhlapäivänä
100 %

Puhelinresepti

• Hoito-ohjeet resepteineen puhelimitse tai postitse
20,00 €
• Reseptin uusiminen
14,00 €

1.7.2017 Markku Hynninen lääket.lis. SV 221028, yleislääkäri